Kostenplaatje

De kosten van een consult zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Vereniging Homeopathische Artsen Nederland (VHAN). De betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd door de VHAN (Arrondiss. Utrecht nr 98/65) zijn van toepassing. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van het consult en de voorgeschreven medicijnen. Op de nota dient het Burger Service Nummer te worden vermeld. Bij verhindering worden consulten die niet 24 uur tevoren zijn afgezegd in rekening gebracht.

Omdat de overheid per 1 januari 2013 besloten heeft alternatieve geneeskunde als een luxe artikel te beschouwen en daarom BTW plichtig te maken waren homeopathische artsen gedwongen hun tarieven te verhogen met 21%. Sinds half november 2015 is die verplichting vervallen verklaard door de rechter want onrechtmatig. Als de belastingdienst ertoe overgaat de betaalde BTW terug te geven, kunnen patiënten die in de jaren 2013-2015 de praktijk hebben bezocht, de teveel betaalde BTW terug vragen.  De nieuwe tarieven zijn:

  • Eerste consult . . . . . . .   € 130,00
  • Vervolg consult . . . . . . . € 75,00
  • Telefonisch consult . . .   € 22,50
  • Uitschrijven recept. . . .   € 15,00

Via onderstaande link kunt u inzicht krijgen in de vergoeding per zorgverzekeraar.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopathie