Artsenvereniging

De Vereniging Homeopathische Artsen in Nederland (VHAN) bestaat uit ruim 300 artsen die na hun universitaire opleiding een vervolgstudie gedaan hebben in de homeopathie. Alleen wanneer aan de opleidingseisen is voldaan, kan men lid worden en alleen wanneer men aan de verplichte nascholingsdagen heeft deelgenomen, kan men lid blijven. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten van artsen die lid zijn van deze artsenvereniging en dat geldt ook voor de praktijk van C.F.Stolper.