Info Homeopathie

Homeopathie is een al twee eeuwen oude manier van genezen, waar al die tijd de methoden gelijk gebleven zijn maar waaraan steeds nieuwe geneesmiddelen konden worden toegevoegd. De geneesmiddelen komen rechtstreeks uit de natuur en zijn in hun oorspronkelijke vorm niet zonder bijwerkingen en soms zelfs giftig. Door een speciale bewerking in een farmaceutische fabriek worden die schadeliijke effecten geneutraliseerd. Het bijzondere echter van de homeopathie is dat die bijwerkingen juist aanwijzingen vormen voor het gebruik van dat geneesmiddel. Stel dat een geneesmiddel in zijn onbewerkte vorm als bijwerking heeft stinkende diarree alleen ‘s nachts of angstig dromen over inbrekers of een jeukende uitslag die erger wordt in de kou, dan zijn dat juist goede argumenten voor het gebruik van dit geneesmiddel bij patiënten met dergelijke klachten.

Kloppende plaatjes

Elk homeopathisch geneesmiddel heeft dus specifieke symptomen die samen het zogenoemde geneesmiddelbeeld vormen. Homoepathisch werkende artsen kennen die geneesmiddelbeelden of geneesmiddelplaatjes goed of kunnen ze nazoeken in allerlei boeken. Je zou kunnen zeggen dat het verhaal van de patiënt met alle klachten en symptomen ook een soort plaatje is, een patiëntenplaatje. De belangrijkste taak van de homeopathisch werkende arts is het patiëntenplaatje te koppelen aan het bijpassende geneesmiddelplaatje. Als de combinatie kloppend is, zal de patiënt door het gebruik van dat specifieke geneesmiddel gezonder kunnen worden.

Zoektocht

Het verhaal van de patiënt en wat bij onderzoek wordt gevonden zijn dus de sleutels voor het vinden van een geschikt geneesmiddel. Dat betekent dat niet alleen de hoofdklacht door de arts wordt uitgediept maar ook de rest van het patiëntenplaatje. Hoe kenmerkender of eigenaardiger een bepaald onderdeel van dat verhaal is, hoe belangrijker dat puzzelstukje wordt in de zoektocht naar het geneesmiddel met de meeste kans op effect.

Wetenschappelijke verklaring en onderzoek

Er is nog geen sluitende wetenschappelijke verklaring voor de werking van homeopathische geneesmiddelen. Hoe deze geneesmiddelen werken is dus niet uit te leggen en dat is lastig punt voor homeopathisch werkende artsen, maar dat deze geneesmiddelen werken is wetenschappelijk gezien voldoende aangetoond.

Wie

Er is geen onder of bovengrens in leeftijd van patiënten die voor homeopathische behandeling in aanmerking komen. Baby’s en bejaarden kunnen gunstig reageren op het gebruik van homeopathische medicijnen. Als een klacht of een ziekte echter al lange tijd bestaat, kan het ook lang duren voor effect kan worden bereikt.

Wat

Er is nog geen wetenschappelijk vastgestelde lijst van diagnoses die heel goed of juist helemaal niet voor homeopathische behandeling in aanmerking komen. Op basis van ervaring kan er wel een soort toptien van ziektes worden opgesteld die redelijk tot goed kunnen worden behandeld met homeopathische medicijnen. Deze toptien bestaat uit hoofdpijn/migraine, slaapstoornissen, eczeem, hardnekkige wratten, bronchitis/astma, oorontstekingen, menstruatieproblemen, allergieën, depressies, angsten en chronische infecties. Maar ook veel andere ziekten kunnen goed reageren met uitzondering van onder meer erfelijke ziektes en kanker.

Acute klachten

Acute klachten kunnen met homeopathische medicijnen die snel en effectief werken, worden behandeld.