Complementair werkende huisartsen werken 10-12% goedkoper.

De zorgkosten van patiënten van complementair werkende huisartsen zijn aanzienlijk lager dan van -sociaaleconomisch vergelijkbare -patiënten van regulier werkende huisartsen. Dat staat in een artikel in het blad Gezondheidszorg. (7 febr. 2014). Eerder onderzoek door Kooremans (universiteit Tilburg) en Baars (universiteit Leiden) liet al zien dat er een substantieel verschil is in zorgkosten maar die conclusie was gebaseerd op een relatief kleine groep patiënten. Nu hebben deze onderzoekers hun studie herhaald bij een 10x grotere groep patiënten. Dat verschil in kosten (10-12%) wordt vooral verklaard door lagere kosten voor medicijnen en ziekenhuiszorg. Ook in het laatste levensjaar waar de kosten relatief gezien hoog zijn, kosten patiënten van een complementair werkende huisarts 10% minder. Het verschil in kosten kan niet verklaard worden door een verschil in patiënten want complementair werkende artsen blijken relatief gezien veel patiënten te hebben met een ernstige of chronische ziekte. Resultaten van een sterfteanalyse geven geen verschillen aan tussen beide groepen huisartsen. Complementair werkende artsen werken dus aanzienlijk goedkoper zonder dat er sprake is gezondheidsschade.

Meer