Kwakwetenschap?

Is het oordeel van Piet Borst (NRC 7-12-2013) over alternatieve geneeswijzen wetenschappelijk verantwoord? Neem homeopathie: “Homeopathie werkt of dubbelblind onderzoek werkt niet” schreef de Schotse internist David Reilly al in 1986 na zijn dubbelblind onderzoek naar homeopathie. [1] Enkele jaren later concludeerde een onderzoeker van de Universiteit Maastricht “dat een reguliere methode met dergelijk bewijs erkend zou worden”.[2] Vandenbroucke daagde in de jubileumlezing van the Lancet en in de Gezondheidsraadlezing 1999 zijn gehoor uit om de grafische presentatie van dit bewijs te vergelijken met ieders favoriete geneeskundige methode.[3] De epidemioloog Egger bracht daar tegenin dat het aan de kwaliteit van de onderzoeken kon liggen. Niet, dus: uit zijn vergelijkende analyse van 2005 bleek dat 21 van de 110 homeopathische onderzoeken van goede kwaliteit waren, tegen slechts 9 van de 110 reguliere.[4]

Toen volgde bedrog: op grond van een aanvankelijk geheim gehouden selectie van 8 homeopathische en 6 reguliere onderzoeken concludeerde Egger’s team “zwak bewijs voor homeopathie, sterk bewijs voor reguliere geneeskunde”. Uiteindelijk bleek dat de onderzoeken in de geheime selectie onvergelijkbaar waren.[5] Er is dus geen andere conclusie mogelijk dan dat het bewijs voor homeopathie niet onder doet voor regulier bewijs.

Lex Rutten, oud huisarts, arts voor homeopathie,  Breda

Literatuur

[1] Reilly DT, Taylor MA, McSharry C, Aitchison T. Is homeopathy a placebo response? Controlled trial of homeopathic potency with pollen in hay fever as model. Lancet, 1986:881-6.

[2] Kleijnen J, Knipschild P, Riet G ter. Clinical trials of homeopathy. BMJ 1991; 302:316-323

[3] Vandenbroucke JP. Gezondheidsraadlezing 30 september 1999. Hoe wordt medische kennis gemaakt? Gezondheidsraad 1999

[4] Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, Jüni P, Dörig S, Sterne JAC, Egger M. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homeopathy and allopathy. Lancet 2005;366:726-732

[5] Rutten L, Mathie RT,  Fisher P, Goossens M, van Wassenhoven M. Plausibility and evidence: the case of homeopathy. Med Health Care and Philos 2013;16:525-532.

Meer