Amerikaanse gebruikers alternatieve geneeskunde voelen zich gezonder

Vier van de tien volwassenen in Amerika maakt gebruikt van complementaire en alternatieve geneeskunde, in Engelstalige landen CAM genoemd. CAM is een breed begrip waar veel vormen van alternatieve geneeskunde onder vallen. Voor sommige vormen is bewijs van effectiviteit veel sterker dan voor anderen. Amerikaanse onderzoekers vroegen zich of al die verschillende vormen van alternatieve geneeskunde tezamen genomen effect hadden op de door patienten ervaren gezondheid. Ze onderzochten electronische dossiers van 23.393 patienten, 37 % CAM gebruikers en 63% niet-CAM gebruikers, en vergeleken de door patienten zelf aangegeven ervaren gezondheid. Zij vonden dat CAM gebruikers hun gezondheid vaker als ‘heel goed’ of als ‘beter dan het voorafgaande jaar’ scoorden dan niet-CAM gebruikers.

Bron: Nguyen LT, Davis RB, Kaptchuk TJ, Phillips RS. Use of complementary and alternative medicine and self-rated health status: results from a national survey. J Gen Intern Med 2011 Apr;26(4):399-404.

Meer